IV Seminarium

Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
ZNP 06. Czy każdy Niemiec jest socjalistą? Socjalizm jako „Leitbild” współczesnej niemieckiej myśli politycznej – Magdalena Ziętek-Wielomska. Wykład w ramach cyklu ZNP - Z niemiecką precyzją. W swoim dziele „Droga do zniewolenia” F.A. Hayek stawia tezę, że jedną z przyczyn rozwoju ruchu narodowo-socjalistycznego była niezwykła popularność socjalizmu wśród niemieckich intelektualistów na przełomie XIX i XX w. Diagnoza ta wydaje się być słuszna. Do socjalizmu, albo przynajmniej idei socjalnych, odwoływali się nie tylko działacze partyjni ruchów socjalistycznych, ale także zdecydowana większość niemieckich myślicieli i to z przeciwstawnych opcji światopoglądowych. Wystarczy tutaj wspomnieć O. Spenglera, autora dzieła „Duch pruski i socjalizm”, jak i socjaldemokratów G. Radbrucha i H. Kelsena. (VIDEO HD)
ArrowArrow
Slider

III Seminarium NAI Warszawa
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
#CYBERNETYKA #CYWILIZACJE #NIEMCY #WOJNA_INFORMACYJNA. PRELEGENCI: MAGDALENA ZIĘTEK-WIELOMSKA, DR RAFAŁ BRZESKI, INSP. MACIEJ WĘGRZYN
ArrowArrow
Slider

II Seminarium NAI Warszawa
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
#CYBERNETYKA #POLSKA #NIEMCY #SŁUŻBY_SPECJALNE_ANGLII. PRELEGENCI: MAGDALENA ZIĘTEK-WIELOMSKA, DR RAFAŁ BRZESKI, INSP. MACIEJ WĘGRZYN
ArrowArrow
Slider

I Seminarium NAI Warszawa
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
#CYBERNETYKA #WOJNA_INFORMACYJNA #NIEMCY. PRELEGENCI: MAGDALENA ZIĘTEK-WIELOMSKA, DR RAFAŁ BRZESKI, INSP. MACIEJ WĘGRZYN
ArrowArrow
Slider