NAI

NARODOWA AKADEMIA INFORMACYJNA
Image is not available
Image is not available
Slider

IV Seminarium NAI Warszawa

Poprzednie seminaria

Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
ZNP 06. Czy każdy Niemiec jest socjalistą? Socjalizm jako „Leitbild” współczesnej niemieckiej myśli politycznej – Magdalena Ziętek-Wielomska. Wykład w ramach cyklu ZNP - Z niemiecką precyzją. W swoim dziele „Droga do zniewolenia” F.A. Hayek stawia tezę, że jedną z przyczyn rozwoju ruchu narodowo-socjalistycznego była niezwykła popularność socjalizmu wśród niemieckich intelektualistów na przełomie XIX i XX w. Diagnoza ta wydaje się być słuszna. Do socjalizmu, albo przynajmniej idei socjalnych, odwoływali się nie tylko działacze partyjni ruchów socjalistycznych, ale także zdecydowana większość niemieckich myślicieli i to z przeciwstawnych opcji światopoglądowych. Wystarczy tutaj wspomnieć O. Spenglera, autora dzieła „Duch pruski i socjalizm”, jak i socjaldemokratów G. Radbrucha i H. Kelsena. (VIDEO HD)
ArrowArrow
Slider

ArrowArrow
I Seminarium
NAI Warszawa
Prelegenci:
Magdalena Ziętek-Wielomska,
Dr Rafał Brzeski,
Insp. Maciej Węgrzyn
#CYBERNETYKA
#WOJNA_INFORMACYJNA
#NIEMCY
ZNP 03. Poza prawdą i kłamstwem?
Magdalena Ziętek-Wielomska

Wykład w ramach cyklu ZNP
(z niemiecką precyzją)

Podstawą skutecznego sterowania społecznego jest wybór odpowiedniej ideologii (w znaczeniu socjocybernetycznym). Jaką ideologią kierują się Niemcy? Czy można mówić o ciągłości historycznej niemieckiej ideologii? Jeśli tak, jaki jest jej stosunek do zasad cywilizacji łacińskiej? A przede wszystkim: co ona oznacza dla nas, Polaków, ale także i całej Europy? (VIDEO HD)

RWI 07. Czyją marionetką jest
kanclerz Niemiec? - Dr Rafał Brzeski

Cykl RWI - Realia wojny informacyjnej

Do roku 2099 każdy kolejny kanclerz Republiki Federalnej Niemiec musi podpisać mocarstwom okupacyjnym, Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii i Francji, dokument zwany potocznie der Kanzlerakte. Ten "wiernopoddańczy list" - jak go nazwał kanclerz Willy Brandt - ogranicza suwerenność Niemiec w kluczowych obszarach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwa państwa. (VIDEO HD)

CDK 01. Kobieta - konkurent czy
sojusznik w pracy? - Maciej Węgrzyn

Wykłady w ramach I Seminarium NAI Warszawa poprowadził insp. Maciej Węgrzyn. Omówione zostały: męski szowinizm i tendencje sprzymierzeńcze, damskie ambicje oraz uprzedzenia, a także tendencje zdobywcze. Wykładowca nawiązał m.in. do pracy prof. Mariana Mazura o tendencjach. (VIDEO HD)

CDK 02. Kobieta - konkurent czy
sojusznik w biznesie?
Insp. Maciej Węgrzyn

Nagranie jest kontynuacją pierwszego wykładu insp. Macieja Węgrzyna:
CDK 01. Kobieta - konkurent czy sojusznik w pracy?
(VIDEO HD)

Slider