ArrowArrow
I Seminarium
NAI Warszawa
Prelegenci:
Magdalena Ziętek-Wielomska,
Dr Rafał Brzeski,
Insp. Maciej Węgrzyn
#CYBERNETYKA
#WOJNA_INFORMACYJNA
#NIEMCY
ZNP 03. Poza prawdą i kłamstwem?
Magdalena Ziętek-Wielomska

Wykład w ramach cyklu ZNP
(z niemiecką precyzją)

Podstawą skutecznego sterowania społecznego jest wybór odpowiedniej ideologii (w znaczeniu socjocybernetycznym). Jaką ideologią kierują się Niemcy? Czy można mówić o ciągłości historycznej niemieckiej ideologii? Jeśli tak, jaki jest jej stosunek do zasad cywilizacji łacińskiej? A przede wszystkim: co ona oznacza dla nas, Polaków, ale także i całej Europy? (VIDEO HD)

RWI 07. Czyją marionetką jest
kanclerz Niemiec? - Dr Rafał Brzeski

Cykl RWI - Realia wojny informacyjnej

Do roku 2099 każdy kolejny kanclerz Republiki Federalnej Niemiec musi podpisać mocarstwom okupacyjnym, Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii i Francji, dokument zwany potocznie der Kanzlerakte. Ten "wiernopoddańczy list" - jak go nazwał kanclerz Willy Brandt - ogranicza suwerenność Niemiec w kluczowych obszarach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwa państwa. (VIDEO HD)

CDK 01. Kobieta - konkurent czy
sojusznik w pracy? - Maciej Węgrzyn

Wykłady w ramach I Seminarium NAI Warszawa poprowadził insp. Maciej Węgrzyn. Omówione zostały: męski szowinizm i tendencje sprzymierzeńcze, damskie ambicje oraz uprzedzenia, a także tendencje zdobywcze. Wykładowca nawiązał m.in. do pracy prof. Mariana Mazura o tendencjach. (VIDEO HD)

CDK 02. Kobieta - konkurent czy
sojusznik w biznesie?
Insp. Maciej Węgrzyn

Nagranie jest kontynuacją pierwszego wykładu insp. Macieja Węgrzyna:
CDK 01. Kobieta - konkurent czy sojusznik w pracy?
(VIDEO HD)

Slider

.

Przeciągnij palcem w prawo lub lewo, aby zmienić wykład.

exercise-for-finger

ArrowArrow
II Seminarium
NAI Warszawa
Prelegenci:
Magdalena Ziętek-Wielomska,
Dr Rafał Brzeski,
Insp. Maciej Węgrzyn
#CYBERNETYKA
#POLSKA #NIEMCY
#SŁUŻBY_SPECJALNE_ANGLII
CDK 03. Cybernetyka – nauka
o sterowaniu.
Insp. Maciej Węgrzyn

Czym jest sterowanie?
Jakie są wzorce postępowania naukowego i jakie jest miejsce cybernetyki wśród innych nauk?

Na powyższe pytania odpowie insp. Maciej Węgrzyn. (VIDEO HD)

ZNP 04. III RP – dryf bez celu?
Magdalena Ziętek-Wielomska

Wykład w ramach cyklu ZNP
(z niemiecką precyzją)

Ideologia w znaczeniu socjocybernetycznym to systemy norm społecznych wytyczające zasadnicze cele działań społeczeństwa jako systemu autonomicznego. Ideologia, którą kierują się polskie elity, w dużej mierze sprowadza się do pielęgnowania mitu o odzyskaniu wolności w 1989 r. oraz konieczności ścisłej integracji z Zachodem. Zakłada ona, że na Zachodzie panuje wolność i akces do niego automatycznie zapewni nam właśnie wolność i dobrobyt. Niestety, ideologia ta nie opiera się na żadnej realistycznej ocenie tego, jak wygląda polityka państw zachodnich i ich rzeczywiste cele wobec Polski oraz jaki rodzaj współpracy z tymi państwami jest dla nas najbardziej korzystny. (VIDEO HD)

HSS 05. Służby specjalne starej Anglii.
Dr Rafał Brzeski

Cykl HSS - Historia Służb Specjalnych.

Kiedy w czerwcu 1588 roku hiszpańska Wielka Armada płynęła ku Wyspom Brytyjskim, sieć wywiadowcza angielskiej królowej Elżbiety I otrzymywała raporty z 37 placówek w Europie, od 12 we Francji po 3 w Imperium Ottomańskim. Szef sieci, główny sekretarz królowej i członek Tajnej Rady Jej Kólewskiej Wysokości, Francis Walsingham „miał na żołdzie 53 osobistych agentów na zagranicznych dworach, a poza tym 18 szpiegów do zadań, które nie mogą być oficjalnie opisane”. Jeden z bacznych obserwatorów ówczesnych wydarzeń politycznych odnotował, że królowa angielska „wiedziała więcej o Armadzie niż król Hiszpanii”. (VIDEO HD)

CDK 04. Sprzężenia zwrotne.
Maciej Węgrzyn

Kolejny wykład z cyklu CDK (cybernetyka dla każdego)

Prelegent omówi rodzaje sprzężeń zwrotnych, ich właściwości i systematykę. (VIDEO HD)

Slider